Branobel

Kurs: Företagsekonomi 1

Examensmål ekonomiprogrammet: Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut. Utbildningen ska vidare ge kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar.

Centralt innehåll: Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.

 

Uppgift: Alfred Nobel är känd för de flesta svenskar och en stor del av världens befolkning genom Nobelpriset. Betydligt mer okända är hans bröder Robert och Ludvig. De var med och byggde upp ett av Rysslands viktigaste företag, Branobel. Undersök historien om företaget och människorna bakom det på www.branobelhistory.com

Välj ut det du fastnar för och tycker är intressant (utifrån centralt innehåll) och presentera vad du hittat på lämpligt sätt.

Förklaring: Allt material på hemsidan är fritt att använda i undervisningen. Genom att inte styra uppgiften så mycket lockar vi fram den entreprenöriella ådran hos eleverna och låta dem hitta något som de tycker är intressant. Webbplatsen är på engelska så det finns goda möjligheter till integrering med engelskan.

Publicerad i Diverse