Partivideo

Kurs: Samhällskunskap 1b

Centralt innehåll: Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Uppgift: På periodicvideos.com har man beskrivit grundämnena i det periodiska systemet genom att göra en video där man beskriver varje grundämne. Er uppgift är att göra en liknande sida fast om riksdagspartierna. Arbeta i grupper med att först sätta er in i det parti som ni blivit tilldelade. Hur länge har de funnits? Vilka var deras viktigaste frågor i senaste valet? Vilka är de viktigaste ideologiska frågorna för partiet? Kända händelser i partiets historia? Andra anekdoter? Skapa sedan en film som är tre minuter lång där ni blandar att ni berättar med passande bilder som stöder er berättelse. Klassen skapar sedan en sida via till exempel webbstjärnan eller Google Sites där ni samlar de olika filmerna.

Publicerad i Samhällskunskap