Offentlighetsprincipen

Kurs: Samhällskunskap 1b

Centralt innehåll: Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden.

Uppgift: Medierna använder sig ofta av offentlighetsprincipen för att arbeta med samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Ni ska ta reda på hur offentlighetsprincipen fungerar och vad som gäller när man begär ut allmänna handlingar. Er lärare kommer sedan att lotta ut handlingar som ni ska försöka begära ut.

Förklaring: Att läsa om offentlighetsprincipen ger en viss kunskap men att promenera ner till polisstationen och kommunhuset för att faktiskt begära ut handlingar ger en helt annan upplevelse. Som lärare får du förbereda lite genom att ta fram lämpliga handlingar att lotta ut. Kommunen och Länsstyrelsen har ofta sina diarier på hemsidan. En bra sak för diskussionens skull är att gå till Tingsrätten och titta bland de senaste domarna. Välj ut en lokal förmåga och ta med personnumret. Låt sedan en grupp gå till Tingsrätten och begära ut alla domar där den personen dömts och en annan grupp gå till Polisen och begära ut brottsregister för samma personen. Tingsrätten kommer att lämna ut domarna men inte Polisen. Efter försöken att få ut handlingar tar ni en diskussion i klassen: fick man ut handlingar eller inte? Varför/varför inte? Frågade de vilka ni var och vad ni skulle ha handlingarna till?

Publicerad i Samhällskunskap