Attityd-quiz

Kurs: Naturkunskap 1a1/1b

Centralt innehåll: Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

 

Uppgift: UngKAB är en undersökning om ungdomars attityder och sexuell hälsa. Sök information i rapporten och skapa en sant/falskt-quiz. Illustrera med relevanta bilder för att göra quizzen intressantare.

 

Förklaring: Rapporten är rätt så vetenskaplig vilket gör det till en utmaning för eleverna att navigera sig fram till den information de behöver. Detta är nyttigt och en bra förberedelse för vidare studier.

Publicerad i Naturkunskap