Facit till provet

Kurs: Matematik 1a/b/c

Centralt innehåll: Flertalet

Uppgift: Ni har på tavlan fått facit till provet. Nu ska ni skapa alla uppgifter som kommer fram till det svaret. Ni ska skriva en uppgift med enheten kr/kg, en med enheten m/s, en med potens, en med promille, en med minst två minustecken i uppgiften och en ekvation.

Förklaring: Du som lärare inleder med att berätta att du kommer att skriva upp facit till nästa prov på tavlan och därefter skriver du till exempel 12. Eleverna får sedan skapa provuppgifter och lösa dessa, där svaret ska bli just 12. Låt gärna eleverna arbeta två och två eftersom de då kan resonera omkring uppgiftskonstruktion och lösning. Kraven i uppgiften är endast exempel och du väljer det som är relevant där ni är just nu. Du kan även ge eleverna det centrala innehåll som ska vara med på provet och kunskapskriterier samt kravet att det ska finnas både E och C-uppgifter.

Publicerad i Matematik