Elever ger ut en deckare

Några av uppgifterna i min bok handlar om att eleverna själva ska skapa en bok. Ett arbetssätt som fungerar bra med cirkelmodellen och som får en verklig mottagare. Ett exempel där eleverna arbetat på det här sättet är eleverna på Bredsands skola som ger ut en egen deckare.

”Självklart har detta också ökat skrivlusten och kvaliteten i det eleverna skriver. Boken kommer även fortsättningsvis vara en del av vår undervisning då de till hösten kommer att gå ner i andra klasser och läsa boken högt. Återigen ett exempel på värdeskapande då det eleverna gjort genererar glädje till andra! beskriver läraren Johan Karlsson.”

Ett bra entreprenöriellt projekt!

Publicerad i Blogg